INEGO - Prístupové a kamerové systémy | Senzorové osvetlenie | Bleskozvod

Ponuka

INEGO - Prístupové a komunikačné systémy

Prístupové a komunikačné systémy

Komunikačný - dorozumievací systém tvorí vonkajšie tlačidlové tablo (zvončeky), ktorého súčasťou je elektrický vrátnik, slúžiaci na hlasovú komunikáciu s domácimi telefónmi v jednotlivých bytoch. Súčasťou tlačidlového tabla môže byť aj kamerový modul pre monitorovanie volajúceho, prípadne okolitého priestoru, na obrazovke domáceho videotelefónu. Viac...
INEGO - Dochádzkový a identifikačný systém Aktion

Dochádzkový a identifikačný systém Aktion

Pre komplexnú realizáciu systémov elektronickej kontroly vstupu a dochádzkových systémov ponúkame ucelené portfólio produktov značky Aktion.
INEGO - Elektrické zabezpečovacie systémy EZS

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

Účel elektrických zabezpečovacích systémov spočíva v tom, že slúžia k včasnej signalizácii nežiaduceho vniknutia alebo pokusu o vniknutie do stráženého priestoru alebo nežiaducej činnosti narušiteľa. Samočinne urýchľujú odovzdanie informácie o narušení určenej osobe (osobám). Viac...
INEGO - Kamerové systémy

Kamerové systémy

Kamerový systém či s klasickými video kameramy alebo v súčasnosti stále viac aktuálnymi IP kamerami sa ukazuje ako efektívny na ochranu majetku, najmä v prostrediach s rizikom vandalizmu. Kamerové systémy umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru, monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti. Viac...
INEGO - Senzorové osvetlenie

Senzorové osvetlenie

Ponúkame montáž automatického pohybového senzorového spínania schodiskového (chodbového) osvetlenia. Senzorové spínanie zapína automaticky osvetlenie len v mieste pohybu a nie na všetkých poschodiach ako bežný systém. Pri bežnom riešení schodiskového osvetlenia sa stlačením vypínača na prízemí, alebo na ktoromkoľvek poschodí zapne osvetlenie na celom prízemí a na všetkých poschodiach. Viac...
INEGO - Bleskozvod / Hromozvod

Bleskozvod / Hromozvod

Vonkajšia ochrana pred bleskom alebo bleskozvod alebo hromozvod je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov) ich zvodom do zeme. Základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod, sú STN EN 62305-1 až 4. Pôvodné STN 34 1390 a STN 13401391 platili do októbra 2006 (s prechodným obdobím do 2009). Viac...
INEGO - Automatické brány a pohony

Automatické brány a pohony

Ponúkame elektrické pohony a elektronické jednotky na automatizáciu brán svetovej značky NICE a brány BREDA.
INEGO - Centrálne vysávače, CYCLO VAC

Centrálne vysávače CYCLO VAC

CYCLO VAC sú známe na celom svete pre ich jedinečný filtračný systém, ktorý zlepšuje vnútornú kvalitu vzduchu v interiéri. Tiež sú známe pre ich výnimočnú čistiacu silu a tichosť prevádzky. Vysávače CYCLO VAC sú konštruované na dlhoročnú životnosť, využívajúce len tie najlepšie komponenty. Na centrálny vysávač CYCLO VAC sa naozaj môžete spoľahnúť po dlhé roky. Viac...